De gemeente

De Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid

De fusie

In 2008 kwam de nieuwe Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid tot stand. Het was een vanzelfsprekende, maar niet eenvoudige stap nadat de Gereformeerde kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk landelijk gefuseerd waren.

Drie kathedralen op Zuid

In de jaren daarna is er veel nagedacht over samen kerk zijn op Zuid. Centraal staat het evangelie dat ons aanspreekt en bron is voor ons geloven. Maar over de wijze waarop dat verder gestalte krijgt moeten we samen besluiten met de wijsheid ons gegeven. De discussie hierover begon met een pleidooi voor een teruggaan naar drie grote kerken met verschillende ‘kleur’. Drie duidelijk herkenbare punten op Zuid.

Aanwezig in alle wijken

Daarna verschoof de discussie richting aanwezigheid in alle wijken. De leidende gedachte werd nu om overal kerken of kleine gemeenschappen te bewaren in de stad. De uitkomst van deze discussie is nog niet helemaal bekend. Maar duidelijk is wel dat de Protestantse gemeente Rotterdam Zuid kiest voor verspreide aanwezigheid.

Nieuwe initiatieven

Het kan echter niet blijven bij handhaven van het bestaande. Juist door de verkoop van kerkelijk bezit is er meer mogelijk. Nieuwe projecten zijn van de grond gekomen en er komen er nog meer. Waar mogelijk worden kerkgebouwen die niet meer nodig zijn voor eigen wijkgemeenten ingezet voor andere activiteiten en kerken, o.a. migrantenkerken.

Veelkleurig en ondernemend

Zo hoopt de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid zich verder voor te bereiden op de toekomst. In deze jaargids vindt u veel namen en adresgegevens, maar vooral kunt u zien hoe veelkleurig en ondernemend de kerk blijft,

 

om de lofzang voort te zetten en dienstbaar aanwezig te zijn in de stad.